Програмата е направена в редовна форма на обучение.

Основни модули

Първи курс

• Приложна математика и физика (5 ECTS)
• Въведение в органичната химия и биохимия (5 ECTS)
• Химия и анализ на храните (5 ECTS)
• Микробиология на храните (5 ECTS)
• Информационни технологии (5 ECTS)
• Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
• Техническа механика и инженерна графика (5 ECTS)
• Съвременно оборудване и технологично обзавеждане в кулинарното производство (5 ECTS)
• Въведение в технология на храните (5 ECTS)
• Методика и автоматизация на научните изследвания (5 ECTS)
• Хранене и нутрициология (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж I (10 ECTS)

Втори курс

• Хигиена и безопасност на храните (5 ECTS)
• Въведение в кулинологията (5 ECTS)
• Органолептичен анализ (5 ECTS)
• Основи на кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Регионална и международна кухня (5 ECTS)
• Технология на храните с животински произход (5 ECTS)
• Технология на храните с растителен произход (5 ECTS)
• Въведение в сладкарството и пекарството (5 ECTS)
• Кулинарни изкуства за напреднали (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж II (10 ECTS)

Трети курс

• Разработка и дизайн на храни в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Маркетинг и бизнес среда (5 ECTS)
• Счетоводство и ценообразуване в кулинарния бизнес (5 ECTS)
• Въведение в гостоприемството и туризма (5 ECTS)
• Управление на операциите в ресторанта. F&B софтуер (5 ECTS)
• Разработка и внедряване на нови хранителни продукти:Бизнес аспекти (5 ECTS)
• Иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство (5 ECTS)
• Предприемачество в кулинарния бизнес (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Дипломен проект (10 ECTS)
• Дипломантски семинар

Факултативни дисциплини

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Компютърни мрежи (5 ECTS)
• Бизнес приложения (5 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)

Избираеми дисциплини

• Въведение в технологията и тенденциите на молекулярната кухня (5 ECTS)
• Антропология на храните (5 ECTS)
• Технология и дизайн на сладкарските изделия в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Технология и дизайн на хляб и хлебни изделия в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Управление на специални събития (5 ECTS)
• Конкурентоспособност на ресторантския бизнес (5 ECTS)
• Кетъринг (5 ECTS)
• Електронна търговия в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Социални психология и потребителско поведение (5 ECTS)
• Управление на човешките ресурси в кулинарния бизнес (5 ECTS)
• Кариерно развитие (5 ECTS)
• Социално предприемачество (5 ECTS)
• Екология (5 ECTS)
• Културно предприемачество (5 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.