Програмата е направена в редовна форма на обучение.

Задължителни модули

Първи курс
 • Приложна математика (5 ECTS)
 • Информационни технологии (4 ECTS)
 • Въведение в химията. Неорганична и аналитична химия. (6 ECTS)
 • Въведение в органичната химия и химия на природните съединения.
 • Биохимия. (6 ECTS)
 • Въведение в мениджмънта и маркетинга (5 ECTS)
 • Английски език (4 ECTS)
 • Въведение в техническата механика, приложна електротехника и топлотехника (6 ECTS)
 • Икономика и организация на производството на кулинарна продукция (4 ECTS)
 • Процеси и апарати в кулинарното производство. Техническа безопасност (4 ECTS)
 • Основи и физиология на храненето. Нутрициология. (5 ECTS)
 • Системи, оборудване и технологично обзавеждане в ЦКП (6 ECTS)
 • Учебна практика (5 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
Втори курс
 • Въведение в Биологията. Хранителна микробиология. (5 ECTS)
 • Безопасност на храните и хранително законодателство (6 ECTS)
 • Основи на кулинарната технология (6 ECTS)
 • Технология на кулинарната продукция (5 ECTS)
 • Английски език (4 ECTS)
 • Органолептичен анализ (6 ECTS)
 • Въведение в гостоприемството и кулинарните изкуства (5 ECTS)
 • Изследователски методи и статистика (4 ECTS)
 • Организация и технология на ЦКП (6 ECTS)
 • Учебна практика. Практическо обучение в кулинарни обекти (5 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт

Група 1 (1 от 2)

 • Въведение в технологията и тенденциите на молекулярната кухня (4 ECTS)
 • Антропология на храните (4 ECTS)

Група 2 (1 от 2)

 • Технология на кулинарните изкуства (4 ECTS)
 • Технология на продуктите от плодове и зеленчуци (4 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти. 

Трети курс
 • Дизайн на ястия. Създаване на нови продукти. Иновации и креативност в кулинарните изкуства (6 ECTS)
 • Управление на човешките ресурси и кариерно развитие (6 ECTS)
 • Национални особености в храненето.Технология на българската
 • Национална кухня и международната кухня (6 ECTS)
 • Технология на хляба, хлебните и сладкарски изделия (6 ECTS)
 • Специализирани видове хранене.Технология на диетично детско и ученическо хранене (6 ECTS)
 • Предприемачество и управление на проекти (4 ECTS)
 • Електронна търговия и брандинг на кулинарната индустрия (4 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
 • Дипломен проект (10 ECTS)
 • Дипломантски семинар

Група 1 (1 от 3)

 • Управление на операциите в ресторанта. F&B софтуер, счетоводство и ценообразуване (6 ECTS)
 • Морска биология (6 ECTS)
 • Бизнес приложения (6 ECTS)

Група 2 (1 от 2)

 • Химия на храните (6 ECTS)
 • Организация и управление на събития (6 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти. 

Факултативни дисциплини

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

 • Робономика (5 ECTS)
 • Компютърни мрежи (5 ECTS)

Избираеми дисциплини

• Въведение в технологията и тенденциите на молекулярната кухня (5 ECTS)
• Антропология на храните (5 ECTS)
• Технология и дизайн на сладкарските изделия в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Технология и дизайн на хляб и хлебни изделия в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Управление на специални събития (5 ECTS)
• Конкурентоспособност на ресторантския бизнес (5 ECTS)
• Кетъринг (5 ECTS)
• Електронна търговия в кулинарните изкуства (5 ECTS)
• Социални психология и потребителско поведение (5 ECTS)
• Управление на човешките ресурси в кулинарния бизнес (5 ECTS)
• Кариерно развитие (5 ECTS)
• Социално предприемачество (5 ECTS)
• Екология (5 ECTS)
• Културно предприемачество (5 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.