Стажове

  • Организират се от Кариерния център на ВУМ;
  • База данни с бизнес партньори в цяла Европа;
  • Финансиране на практическите летни стажове в чужбина (програми в ЕС) от програма  „Еразъм+“ с месечни грантове от 750 EUR и възможност за допълнително възнаграждение от работодател.