Д-р Мирослава Димитрова

Д-р Мирослава Димитрова е директор на специалност „Кулинарни науки и технологии“ и е главен асистент във Висше училище по мениджмънт. Тя има над 10 год. преподавателски опит, включително и като гост лектор в Париж (Франция), Будапеща (Унгария) и Мадрид (Испания).

Повече

От 2014 до 2019 година, тя живее със семейството си в САЩ и се връща в България, за да продължи академичната си кариера. Тя участва като експерт в голям брой европейски проекти в областта на кулинарното образование, социалното предприемачество и устойчивият туризъм. Тя също така е редактор на списание European Journal of Tourism Research.

Тя обича да готви, да пътува и да се занимава с био земеделие. Като своя мисия тя приема задачата да образова младите хора в принципите на здравословния начин на живот и отговорното потребителско поведение.