Завършването на програмата Хранителни технологии в кулинарните изкуства дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

Иновациите и творчеството в разработката на храни е ключов фактор за успех към променящите се потребителски тенденции и пазари. 

Специалността Хранителни технологии в кулинарните изкуства предоставя широка гама от компетенции и умения на бъдещите специалисти, което ги прави силно конкурентни в много сфери на професионална реализация като:

  • Кулинарни специалисти – технолози, които познават и владеят разнообразни кулинарни техники и имат богат практически опит в индустрията;
  • Експерти-технолози в хранителната индустрия;
  • Специалисти-консултанти в областта на храненето, храните и законодателството свързано с хранителната индустрия;
  • Продуктови мениджъри и маркетинг-експерти в областта на храните;
  • Специалисти по качество и безопасност на храните;
  • Експерти-изследователи в областта на храненето, с акцент създаване на нови храни, ястия, продукти и кулинарни техники;
  • Специалисти в областта на креативните индустрии, свързани с храните и храненето, включително медии, уеб-базирани платформи, културни събития и фестивали и пр.;
  • Предприемачи, собственици и управители на заведения за хранене и бизнес организации, свързани с производството, доставката, предлагането и консумацията на храни и хранителни продукти.
Истории на ВУМ алумни

ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.