Хранителни технологии в кулинарните изкуства е иновативна специалност, която съчетава научен подход с практически умения и предоставя знания и компетенции в три области – технология на храните, кулинарни изкуства и бизнес умения. Това е уникална за българския и европейски пазар програма, която предоставя научни познания с фокус върху кулинарните процеси.

Студентите се запознават с теми, свързани с химия, физика и микробиология на храните, технология на кулинарните процеси, икономика и маркетинг в ресторантьорството и хранителната индустрия. Бъдещите кулинари-технолози ще съчетават практически опит в кухнята с наука и технология на храните, за да творят нови ястия и вкусови преживявания.

Програмата по Хранителни технологии в кулинарните изкуства ще ви даде задълбочени познания за храните и кулинарните процеси. Тя ще Ви помогне да разработите нови продукти, нови техники на готвене, ще развие сетивата Ви и ще Ви даде познания за работа с най-съвременни технологии и готварски техники. Обучението се извършва от водещи майстор-готвачи и учени-специалисти в различни области на химията, биологията, икономиката, мениджмънта, туризма и гостоприемството.

Гаранция за качеството на програмата е партньорството с водещи реномирани международни асоциации от бранша като Асоциацията на изследователите-готвачи (Research Chefs Association), с образователни институции от чужбина и с бизнес организации с цел трансфер на иновации и добри практики и възможност за осигуряване на успешна професионална реализация на студентите след тяхното обучение.

Основните акценти на програмата са:

  • Иновативно съчетание между кулинарни изкуства, технология на храните и бизнес подход;
  • Задълбочено познание върху процесите, които протичат при кулинарната обработка на храните и продуктите;
  • Креативен подход при създаване на нови храни, напитки, ястия и вкусови преживявания, които съблюдават принципите на здравословност, безопасност, естетичност и икономическа ефективност;
  • Изучаване на традиционни и авангардни технологии на кулинарна обработка посредством работа с най-модерно кухненско оборудване;
  • Запознаване с най-новите тенденции в кулинарията, здравословната кухня и културните аспекти на храненето;
  • Управленски подход при планиране на операциите в кулинарното производство и насърчаване на предприемачески дух;
  • Възможност за практически опит в рамките на платени летни стажове в реномирани партньорски бизнес организации в областта на ресторантьорството и хранителната индустрия.
Кандидатствай

ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.